Малі архітектурні форми і санітарне законодавство


У 2009 році Кабінетом Міністрів України постановою від 26 серпня 2009 р. № 982 було затверджено Порядок розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності.
Однак, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 548 «Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації» постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2009 р. № 982 «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності» визнана такою, що втратила чинність.
Водночас, на виконання частини четвертої статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 затверджено Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
Відповідно до зазначеного Порядку, погодження розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності з територіальними органами Держсанепідслужби України не передбачено.
У той же час, статтею 6 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» передбачено, що санітарна служба видає експлуатаційні дозволи операторам потужностей (об'єктів), які здійснюють введення в обіг харчових продуктів, та веде реєстри таких експлуатаційних дозволів.
Порядок видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 712.
Ні в Законі України «Про безпечність та якість харчових продуктів», ні в зазначеному Порядку видачі експлуатаційного дозволу, не зроблено виключення щодо недоцільності отримання експлуатаційного дозволу при здійсненні діяльності у тимчасових спорудах.
З огляду на викладене, можна трактувати законодавство наступним чином:
1. Після отримання паспорту прив’язки тимчасової споруди, який є підставою для розміщення зазначеної споруди відповідно до вимог пункту 2.1 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, суб’єкт господарювання, який здійснює обіг (переміщення або зберігання та будь-які дії, пов'язані з переходом права власності чи володіння, включаючи продаж, обмін або дарування) харчових продуктів, повинен отримати в територіальному органі Держсанепідслужби України експлуатаційний дозвіл.
2. Саме паспорт прив’язки тимчасової споруди і буде документом, який підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, і який повинен бути доданий до заяви на отримання експлуатаційного дозволу відповідно до вимог п. 9 Порядку видачі експлуатаційного дозволу для потужностей (об'єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 712.
Законність здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за діяльністю тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
Відповідно до Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності для санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною санітарно-епідеміологічною службою та її територіальними органами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1405, діяльність суб’єктів господарювання з здійснення обігу харчових продуктів у тимчасових спорудах відноситься до діяльності з незначним ступенем ризику для санітарного та епідемічного благополуччя населення.
У разі, якщо тимчасовою спорудою володіє фізична особа - підприємець, яка не зареєстрована платником податку на додану вартість, діяльність якої не віднесена до високого ступеня ризику відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», та юридичні особи, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, що передбачає включення податку на додану вартість до складу єдиного податку, діяльність яких не віднесена до високого ступеня ризику відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» то органи державного нагляду (контролю), їх посадові особи проводять лише позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням санітарного законодавства.
Відповідно до статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» підставами для здійснення позапланових заходів є:
подання суб'єктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих суб'єктом господарювання;
перевірка виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів органом державного нагляду (контролю);
звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки за наявності згоди центрального органу виконавчої влади на його проведення;
неподання у встановлений термін суб'єктом господарювання документів обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;
настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано з діяльністю суб'єкта господарювання.
Характерним у цій же статті є пункт 2: «проведення позапланових заходів з інших підстав, крім передбачених цією статтею, забороняється, якщо інше не передбачається законом або міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.».
Чому характерним?
Проблема з розміщенням і функціонуванням тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності виникають найчастіше в органів місцевого самоврядування, які час від часу дають головним державним санітарним лікарям вказівку перевірити діяльність таких споруд на відповідність санітарним вимогам.
Враховуючи пункт 2 статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та статтю 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (відповідно до якої розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, прийняті в межах їх компетенції, є обов'язковими для виконання на відповідній території всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами), здійснювати проведення позапланових перевірок суб’єктів господарювання за дорученням голів місцевих державних адміністрацій можна лише у випадках, коли зазначене доручення оформлено у вигляді розпорядження.


Малі архітектурні форми і санітарне законодавство Малі архітектурні форми і санітарне законодавство Reviewed by Віктор Ляшко on 19:52:00 Rating: 5

Немає коментарів:

На платформі Blogger.