Для тих хто в темі!

Нова Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у свої діяльності буде використовувати такі види контролю

державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища (Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»)

державний ринковий нагляд (далі - ринковий нагляд) - діяльність органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам (Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»)

державний контроль - діяльність (нагляд, інспектування, схвалення, аудит, моніторинг, огляд, відбір зразків та їх дослідження (випробування) та інші подібні за своїм змістом дії), що провадиться з метою проведення перевірки відповідності законодавству про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів (Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»).

Але, за моїми даними, з’являється рекомендація додати ще й
державний санітарно-епідеміологічний нагляд - це діяльність органів державної санітарно-епідеміологічної служби по контролю за дотриманням юридичними та фізичними особами санітарного законодавства з метою попередження, виявлення, зменшення або усунення шкідливого впливу небезпечних факторів на здоров'я людей та по застосуванню заходів правового характеру щодо порушників. (Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»).

Яка (рекомендація) потім змінилася на державний контроль за дотриманням вимог санітарного законодавства.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»:
«Законодавство України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення (санітарне законодавство) базується на Конституції України і складається з Основ законодавства України про охорону здоров'я, цього Закону, законів України "Про захист населення від інфекційних хвороб", "Про протидію захворюванню на туберкульоз", "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту {СНІД) та соціальний захист населення", інших нормативно-правових актів та санітарних норм"».

Є перша нестиковка! Чому? Тому що постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» передбачено ліквідувати Державну службу з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, поклавши її функції на Міністерство охорони здоров’я.

Відкриваємо поки ще чинне Положення про Державну службу України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, і там в пункті 4.2. написано:
«Держслужба України соцзахворювань відповідно до покладених на неї завдань здійснює державний нагляд та контроль за додержанням законодавства у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань».

І як передбачає зазначена постанова № 442, то ця функція покладається тепер на МОЗ України. То що тоді свідомо робимо дублювання? Чи апелювання декого, що МОЗ України не може здійснювати нагляд і контроль у сфері протидії іншим інфекційним хворобам, уже будуть недоречні?

Знову ж таки виходить парадоксальна ситуація, коли за соціально небезпечними захворюваннями (офіційний затверджений перелік яких в Україні відсутній!!!) нагляд і контроль здійснює МОЗ України, а за всіма іншими (від грипу до сальмонельозу) - Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Тому, якщо новостворена служба буде вибудовуватися на незміненому законодавстві і термінології, в цій країні буде дуже великий бардак.

Адже давайте звернемося до термінології ВООЗ: епіднагляд (surveillance) – за визначенням з ММСП це «… систематичний і непереривний збір, складання і аналіз даних медико-санітарного призначення і своєчасного поширення медико-санітарної інформації для оцінки і необхідних зворотних заходів у сфері громадського здоров’я».

Епіднагляд на основі індикаторів (indicator-based surveillance) – систематичний (регулярний) збір, моніторинг, аналіз і інтерпретація структурованих даних із чітко визначених, переважно орієнтованих на показники здоров’я формальних джерел.

Епіднагляд на основі сигнальних подій (event-based surveillance) – організований збір, моніторинг, оцінка і інтерпретація переважно неструктурованої інформації, що надходить в разовому режимі та має відношення до подій чи ризиків, які можуть становити загрозу здоров’ю людини.

Далі буде.

Про інші нестиковки.
Для тих хто в темі! Для тих хто в темі! Reviewed by Віктор Ляшко on 23:15:00 Rating: 5

Немає коментарів:

На платформі Blogger.