Забезпечення громадського здоров’я — захист та зміцнення здоров’я нації!


На Урядовому порталі з'явився план дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік. Одне із 379 "дуже конкретних, предметних завдань, які повинен виконати Уряд разом з Парламентом і Президентом" стосується  громадського здоров'я. 
Це завдання озвучено в пункті 184 "Забезпечення громадського здоров’я — захист та зміцнення здоров’я нації", який передбачає:

-  до 30 червня: схвалення концепції щодо засад реформування системи громадського здоров’я в Україні, побудованої на принципі субсидіарності;

до 30 червня: затвердження структури та штатного розпису Центру громадського здоров’я;

до 30 листопада: схвалення КМУ нового законопроекту щодо системи громадського здоров'я та подання його у ВРУ;

до 31 жовтня: з'являться нові підзаконні акти, які запроваджуватимуть напрям навчання з громадського здоров’я;

до 31 грудня: затвердження цільової програми біологічної безпеки та захисту.

Щоб розібратися з принципом субсидіарність, наводжу витяг зі статті Олексія Їжака:

"Слово латинського походження "субсидіарність" в українському перекладі означає додатковість, другорядність, залишковість. Субсидіарність влади, таким чином, означає, що вищі ланки керування мають бути додатковими, або другорядними при вирішенні задач, які виникають на нижніх ланках. Іншими словами, принцип субсидіарності вимагає розбудови системи врядування не зверху вниз, а знизу вверх. Принципово, для цього існують дві можливі форми.

Перша форма субсидіарності - інкапсуляція повноважень нижніх ланок управління від втручання верхніх. Ця форма допускає управлінські вертикалі, однак забороняє наскрізне керування зверху вниз, тобто перебирання верхніми ланками повноважень нижніх. Повноваження, таким чином, розподіляються знизу вверх за залишковим принципом: верхнім ланкам передаються тільки ті з них, які залишились нерозподіленими після визначення повноважень нижніх.

Друга форма субсидіарності - децентралізація влади. За цією схемою верхні линки отримують від нижніх обмежене коло функцій і діють, фактично, на одному з ними рівні. Ця форма ілюструється діяльністю деяких федеративних утворень. Федеральний центр, наприклад, може отримати повноваження щодо зовнішньої політики та безпеки, однак не мати при цьому повноважень щодо соціально-економічного життя суб'єктів федерації. Або навпаки: Європейська комісія, наприклад, має широкі повноваження щодо керування спільними ринками ЄС (окрім виробництва оборонної продукції), однак зовнішня політика і безпека залишається прерогативою національних урядів. Показово, що Європейська комісія представлена в деяких міжнародних організаціях разом з окремими членами ЄС, тобто суб'єкти федерації і федеральний центр виступають у даному разі як рівні."
Забезпечення громадського здоров’я — захист та зміцнення здоров’я нації! Забезпечення громадського здоров’я — захист та зміцнення здоров’я нації! Reviewed by Віктор Ляшко on 12:20:00 Rating: 5

Немає коментарів:

На платформі Blogger.