Держпродспоживслужба і лікарні: стояти заборонено інспектувати.

Неприпустимість дублювання повноважень органів державного нагляду (контролю) та неприпустимість здійснення заходів державного нагляду (контролю) різними органами з одного й того самого питання. Ці принципи є базовими в Законі України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.


За наявною у мене інформацію, Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розпочала здійснювати державний нагляд (контроль) у деяких сферах господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Зокрема, у медичній практиці.

Але чи мають вони таке право? Давайте спробуємо розібратись.

Медична практика належить до видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню. Це вимога статті 7 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

У Переліку органів ліцензування для такого виду господарської діяльності як “медична практика” органом ліцензування визначено Міністерство охорони здоров’я.

Відповідно до Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов здійснюють органи ліцензування. Як видно з попереднього абзацу таким органом є Міністерство охорони здоров'я.

Зазначений контроль можна здійснювати шляхом проведення планових і позапланових перевірок відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з медичної практики, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 №285 передбачено: ліцензіат серед іншого повинен дотримуватися встановлених санітарних норм, зокрема щодо профілактики внутрішньолікарняних інфекцій, вивезення, знищення побутового сміття та медичних відходів, що є частиною санітарного законодавства.

Єдина процедура здійснення контролю за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, встановлено Порядком затвердженим наказом МОЗ України від 10.02.2011 № 80.

Питання, які перевіряються під час перевірки визначені в уніфікованій формі Акту перевірки додержання суб’єктом господарювання Ліцензійних умов впровадження господарської діяльності з медичної практики, (наказ МОЗ України від 30.12.2013 № 1163, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.01.2014 за №29/24806), який передбачає й перевірку питань, що стосуються дотримання вимог санітарного законодавства в лікувально-профілактичних закладах. Зокрема, зверніть увагу на розділ 3 " Спеціальні вимоги" Акту, там перераховано питання санепідрежиму і наведено посилання на санітарні норми і правила, що перевіряються.

Як бачимо, вимоги санітарного законодавства є базовими для отримання ліцензії та в подальшому при здійсненні медичної практики. На мою думку, наведені мною посилання дають всі підстави вважати Міністерство охорони здоров'я єдиним органом, який має право здійснювати державний контроль у медичних закладах.

А для Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у цій сфері повинно діяти гасло: "стояти, заборонено інспектувати." Тим більше, що жоден із законів такого права цій службі не надає. 

Застосовуємо спробу врегулювати цю проблему законопроектом, який найближчим часом буде зареєстровано у Верховній Раді України:

Держпродспоживслужба і лікарні: стояти заборонено інспектувати. Держпродспоживслужба і лікарні: стояти заборонено інспектувати. Reviewed by Віктор Ляшко on 17:10:00 Rating: 5

2 коментарі:

  1. Відповіді
    1. Відповідно до статті 13 чинного на сьогодні Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" до ліцензійних умов щодо видів господарської діяльності, провадження яких пов'язане з потенційною небезпекою для здоров'я людей, обов'язково включаються вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Чітко і дослівно: до ліцензійних умов включаються! З цього дотримання ліцензійних умов лише за ліцензіатом! У нього (в даному випадку МОЗ) є спеціальний відділ. Не справляється, хай клопочуть перед КМУ про створення територіальних органів! Акредитацію ж передали на регіональний рівень (хоча там також ще передбачено висновок держсанепідекспертизи)!

      Видалити

На платформі Blogger.