Звіт роботи Уряду. Розвиток системи громадського здоров'я

Уряд оприлюднив Звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2016 році. Дві сторінки звіту присвячено питанням розвитку системи громадського здоров'я в Україні.
Окремий розділ "Розвиток системи громадського здоров'я" знаходиться на сторінці 109 звіту, в якому йде мова про наступне (дослівно):

Мета:

У середньостроковій перспективі – наявність достовірної інформації про захворюваність населення, можливість оперативно реагувати на надзвичайні ситуації у сфері здоров’я населення. У довгостроковій перспективі – зменшен- ня (контрольованість) обсягу витрат на медичне обслуговування населення, зниження рівня захворюваності та подовження життя населення.

Підготовка до впровадження реформи, включаючи створення інституційної бази (визначення єдиного компетентного органу відповідно до вимог Угоди про асоціацію з ЄС), єдиної бази даних із достовірною повною інформацією про захворюваність населення, посилення системи біобезпеки та біозахисту, отримання рекомендацій щодо оптимізації лабораторної мережі, підвищення якості та ефективності досліджень.

Результати роботи за 2016 рік:

З метою напрацювання пропозицій щодо внесення змін до законодавства з питань розбудови системи громадського здоров’я утворено міжвідомчу експертну робочу групу, якою протягом 2016 року було розроблено Концепцію розвитку системи громадського здоров’я (схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1002), розроблено проект плану заходів із реалізації цієї Концепції, одним із пріоритетних заходів якого є розроблення законопроекту про систему громадського здоров’я.

Забезпечено функціонування Центру громадського здоров’я – потужна координаційна установа, що формуватиме єдину систему громадського здоров’я. На установу безпосередньо покладається відповідальна функція щодо здійснення заходів з епідеміологічного нагляду за інфекційними та неінфекційними захворюваннями, біологічної безпеки, соціальногігієнічного моніторингу.

Проведено пілотування електронної інформаційної системи спостереження за захворюваннями (ЕЛІССЗ). До впровадження проекту були залучені Київська, Львівська, Одеська, Дніпропетровська області та Київ. На центральному рівні система опрацьовувалася на базі державного закладу “Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України”.

Проведено два етапи оцінки лабораторної мережі: перший – експертами Інституту клінічних та лабораторних стандартів США і офісу СDС, другий – із залученням експертів ВООЗ.

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 1 лютого 2017 р. “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266”, відповідно до якої спеціальність “Громадське здоров’я” внесено до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

Крім того, додатково розроблено проект Стратегії розвитку національної системи крові.

Вперше в історії держави, 2016 року виділено 13 млн гривень – на закупівлю препаратів для замінної підтримувальної терапії (ЗПТ).

Розпочато зміни у державній системі реабілітації: відкрито тренінгово-лікувальне відділення на базі Київської обласної клінічної лікарні, що має стати поштовхом до змін у державній системі реабілітації та дасть змогу знизити кількість людей із інвалідністю; затверджено кваліфікаційні характеристики професіоналів реабілітації: “Лікар фізичної та реабілітаційної медицини”, “Фізичний терапевт” та “Ерготерапевт”.

Покращено ситуацію в Україні із забезпеченням вакцинами:

● вперше за останні роки наявні всі вакцини для проведення планових щеплень дітям;

● вперше в процесі закупівель вакцин забезпечили економію бюджетних коштів.

Також здійснюються заходи з опрацювання редакції проекту Концепції біобезпеки та біозахисту на 2018-2023 роки. Утворено робочу групу та, ураховуючи напрацювання Дорожньої карти з імплементації положень Глобального порядку денного з безпеки здоров’я, яка враховує, зокрема, питання з біобезпеки та біозахисту, після схвалення відповідної Дорожньої карти заплановано розроблення Державної програми біологічної безпеки та захисту.

Подальші дії

Продовження створення законодавчих засад формування системи громадського здоров’я, зокрема прийняття розпоряджень Кабінету Міністрів України про створення регіональної мережі центрів громадського здоров’я, про затвердження Національного плану заходів щодо неінфекційних захворювань, схвалення Стратегії розвитку національної системи крові.

Забезпечення супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у частині оптимізації системи центральних органів виконавчої влади у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення (реєстраційний номер 5134).

Запуск національної електронної інформаційної системи епідеміологічного нагляду (спостереження) за захворюваннями.

Створення єдиної системи біобезпеки та біозахисту за принципом “Єдине здоров’я”.Повний текст Звіту про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2016 році:


Звіт роботи Уряду. Розвиток системи громадського здоров'я Звіт роботи Уряду. Розвиток системи громадського здоров'я Reviewed by Віктор Ляшко on 14:58:00 Rating: 5

Немає коментарів:

На платформі Blogger.