Етичні принципи епіднагляду в сфері громадського здоров'я

На сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я з’явилася інформація про етичні принципи епідеміологічного нагляду в сфері громадського здоров’я.


Зазначена інформація подана у вигляді наступних запитань та відповідей:

Що таке епіднагляд у сфері громадського здоров'я?
Епіднагляд у сфері громадського здоров'я - постійний і систематичний збір, аналіз та інтерпретація даних про здоров'я людей з метою планування, реалізації та оцінки практичної роботи системи громадського здоров'я. Епіднагляд у сфері громадського здоров'я проводиться у плановому порядку для відстеження тенденцій хвороб, при цьому він також відіграє важливу роль у реагуванні на епідемії. Він може здійснюватися на основі обстежень населення, веб-опитувань, нозологічних регістрів, лабораторних даних тощо. Як більш сучасні інструменти в даний час використовуються або плануються до використання відомості з соціальних мереж, генетична інформація та дані немедичного характеру з різних джерел.

Чому етичні принципи важливі для епіднагляду в сфері громадського здоров'я?
Ефективність епіднагляду в сфері громадського здоров’я, як передумови для запобігання поширенню захворювань, залежить від довіри. Чи можуть люди, дані про яких збираються, бути впевнені в тому, що ці дані будуть використані для захисту їх здоров'я? При відсутності довіри люди не погодяться надавати відомості про себе, а якщо і погодяться, то такі відомості можуть бути ненадійними. Якщо при проведенні епіднагляду етичні проблеми виявляються заздалегідь і ведеться систематична робота щодо завчасного зменшення непотрібних ризиків, це допомагає завоювати і зберегти довіру відповідних груп населення.

Як слід залучати місцеве населення до заходів з епіднагляду в сфері громадського здоров'я?
Установи чи організації, що здійснюють епіднагляд у сфері громадського здоров'я, повинні проявляти відкритість і враховувати цінності, проблеми та пріоритети місцевого населення. Місцевих жителів неможливо залучити до роботи, якщо у них відсутня можливість дізнатися про переваги епіднагляду та пов'язані з цим ризики (або ймовірність нанесення шкоди). Для активного залучення населення можуть організовуватися зустрічі з місцевими лідерами, обговорення в фокус-групах та інші види взаємодії, що дозволяють представникам громадськості відкрито розповідати про свої цінності і побоювання. В яких би формах не відбувалося взаємодія з місцевим населенням, вирішальне значення матиме прозорість і справедливість процесу прийняття рішень і можливість їх перегляду. Активне залучення і участь місцевого населення зміцнює довіру і створює передумови для індивідуальної і колективної участі громадян у створенні загального блага.

Чим етика епіднагляду відрізняється від етики наукового дослідження?
Головними ціннісними орієнтирами в етиці наукового дослідження є автономія людини, недоторканність приватного життя і конфіденційність. На відміну від цього, центральне місце в етиці епіднагляду в сфері громадського здоров'я відводиться загальному благу, солідарності, підзвітності, довірі і балансу між індивідуальними правами і колективними інтересами.

Як уникнути можливих негативних наслідків епіднагляду в сфері громадського здоров'я?
До документації епіднагляду іноді потрапляють персональні дані, наприклад імена та адреси людей. Уникнути ненавмисного розголошення персональних даних можна, наприклад, шляхом заміни імен на унікальні ідентифікатори, наприклад чисельні. Іншим способом є геомаскування, яке дозволяє зберегти значну частину інформації про просторовий розподіл хворих, не зазначаючи при цьому, де саме знаходяться кластери випадків. Ще однією спільною стратегією соціального захисту особливо вразливих осіб може бути аналіз правових механізмів їх захисту ще до початку заходів з епіднагляду. У багатьох країнах у законодавстві, що встановлює вимоги до проведення епіднагляду, одночасно містяться і чіткі положення, що стосуються не тільки безпеки, а й захисту економічних, соціальних і громадянських прав.

Чи варто передавати дані про здоров'я населення іншим сторонам, і якщо так, то кому саме?
В умовах надзвичайних ситуацій оперативний обмін даними є нагальною потребою. Крім того, дані про здоров'я населення допустимо передавати іншим сторонам у законних дослідницьких цілях, схвалених комітетом з наукової етики. Разом з тим дані, які були зібрані в ім'я здоров'я населення, ніколи не повинні надаватися будь-кому для вчинення дій, спрямованих проти окремих осіб, або для використання в питаннях, що не стосуються сфери громадського здоров'я. Зазвичай доступ установам, що відповідають за національну безпеку, охорону правопорядку або розподіл соціальних пільг, до такої персональної інформації може бути дозволений тільки після надання належних процесуальних гарантій. В інтересах підтримки довіри до систем епіднагляду в сфері громадського здоров'я ідентифікаційні дані можуть надаватися для використання в сторонніх цілях виключно за наявності вагомих на те підстав.

Чому так важливий контроль?
Залучений контрольний орган може сприяти виявленню етичних проблем за фактом їх виникнення, вивчення нових фактичних даних або передових методів досліджень, а також вирішення складних проблем підзвітним та прозорим способом. Етичний контроль може знадобитися, зокрема, при прийнятті рішень з таких питань, як збір даних про засуджені в суспільстві форми поведінки; використання існуючих даних епіднагляду в нових цілях, наприклад для ведення пацієнтів або простеження контактів; використання даних епіднагляду в сфері громадського здоров'я в комерційних цілях або для забезпечення безпеки. Контроль також важливий для забезпечення активного моніторингу негативних наслідків і належного обміну даними. В кінцевому ж рахунку, механізми етичного контролю можуть сприяти дотриманню державами своїх зобов'язань з проведення епіднагляду.

Джерело: сайт ВООЗ.
Етичні принципи епіднагляду в сфері громадського здоров'я Етичні принципи епіднагляду в сфері громадського здоров'я Reviewed by Віктор Ляшко on 16:12:00 Rating: 5

Немає коментарів:

На платформі Blogger.